Vše pro školy & školky

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2017 proběhne v kongresovém centru Hotelu Olympik v Praze pátý ročník veletrhu Vše pro školy & školky rozšířeného o konference a semináře s akreditací MŠMT.

Cíle veletrhu:

 • Smyslem veletrhu je soustředit na jednom místě dodavatele služeb a produktů, které školy potřebují ke svému provozu a usnadnit jim tak výběr těch nejvýhodnějších, ať už škola klade důraz na cenu či doplňkové služby.
 • Hlavním cílem veletrhu z pohledu návštěvníků je ušetřit čas při hledání takových dodavatelů, se kterými škola optimalizuje rozpočet.
 • Hlavním cílem veletrhu z pohledu vystavovatelů je možnost prezentace, vytvoření nabídky a získání seriózního zákazníka s možností dlouhodobé spolupráce.

Cíl konference:

 • Smyslem konference je poskytnout zástupcům škol a jejich zřizovatelům informace z několika stěžejních oblastí.

Pro návštěvníky

Hlavním cílem veletrhu je ušetřit čas při hledání takových dodavatelů (viz oborové členění), se kterými škola optimalizuje rozpočet.

Termín veletrhu

9. listopadu 2017 mezi 8. a 17. hodinou
10. listopadu 2017 mezi 8. a 17. hodinou


Místo konání

Hotel Olympik Congress, U Sluncové 14, Praha 8


Možnosti dopravy

MHD: Metro B, Invalidovna. Tramvaje 3, 8, 24


Vstupné

150 Kč* (na osobu a den) na místě

Registrace V.I.P. vstupenek *

*Vstupenka umožňuje vstup na veletržní část akce, na odborné přednášky bez akreditace a na losování tomboly.

Tombola

V rámci doprovodného programu proběhne oba dny ve 12 hodin losování tomboly. Zúčastnit se může každý návštěvník veletrhu, který si na registraci vyzvedne slosovací lístek (zdarma). Tombola je jako tradičně bohatá, šance na výhru veliká, ceny zajímavé.


Seznam vystavovatelů

Seznam vystavovatelů a rozmístění expozic bude k dispozici po uzávěrce přihlášek (30. 10. 2017).


Parkování

Je zajištěno na hlídaném parkovišti za poplatek 100 Kč/den.


Občerstvení

V době trvání veletrhu je v provozu bar s nápoji a restaurace. Je možné objednat vstupenku na polední raut za 250 Kč/osoba


Akreditované konference

Souběžně s veletrhem Vše pro školy & školky probíhají odborné akreditované semináře. Seznam témat najdete v záložce Konference.

Program konferenčního dne

Souběžně s veletrhem Vše pro školy a školky probíhají odborné semináře s akreditací MŠMT. V ceně seminářů je certifikát, občerstvení, oběd formou rautu, lístek do tomboly a vstup do veletržní části akce. Registrace na akreditované semináře je možná přes tlačítko "objednat" nebo mailem na veletrh@vseproskolyaskolky.cz nebo telefonicky na 733 424 720.1. Dítě s opožděným vývojem řeči v MŠ

Akreditovaný seminář, č.j.: MSMT-29937/2014-1-777

9. 11. 2017, 8-16 hod.
Lektor: Mgr. Martina Křivková
Cena: 600 Kč (vč. certifikátu, občerstvení, oběda formou rautu, lístku do tomboly a vstupenky na veletržní část akce)

Náplň semináře:
Vzdělávací program obsahuje teoretickou část a metodickou část.

 • Řečový vývoj intaktního dítěte v předškolním věku - komunikační schopnosti, nejčastější chyby z logopedické praxe, pomůcky.
 • Dítě s opožděným vývojem řeči prostým v běžné mateřské škole - příčiny, příznaky, příklady z logopedické praxe, přístup k dětem s opožděným vývojem řeči prostým.
 • Metodická část pro učitelky MŠ, logopedické asistentky.
 • Praktické ukázky lekcí pro kolektivní logopedickou péči v běžné mateřské škole.

OBJEDNAT

2. Využití her při práci se třídou


Akreditovaný seminář, č.j.: MSMT-10145/2016-2-256

9. 11. 2017, 8-16 hod.
Lektor: PhDr. Eva Ondráčková
Cena: 1 490 Kč (vč. certifikátu, občerstvení, oběda formou rautu, lístku do tomboly, vstupenky na veletržní část akce a hry od firmy ALBI)

Náplň semináře:

 • Sociální učení
 • Sociální posilování
 • Učení nápodobou a identifikací
 • Sociální dovednosti
 • Zácvik do her a cvičení, které příznivě působí na všestranný rozvoj osobnosti
 • Vliv cvičení a her na pohybové a neklidné děti
 • Děti s projevy strachu, obav a úzkostné děti a jejich reakce na hry

OBJEDNAT

3. Cvičení a techniky nápravy specifických poruch učení

Akreditovaný seminář, č.j.: MSMT-10145/2016-2-256

9. 11. 2017, 8-16 hod.
Lektor: Mgr. Marcela Žáková
Cena: 1 490 Kč (vč. certifikátu, občerstvení, oběda formou rautu, lístku do tomboly a vstupenky na veletržní část akce)

Náplň semináře:

 • Individuální přístup
 • Individuální vzdělávací plány
 • Cvičení pro děti s obtížemi v pravopise
 • Cvičení k rozvoji gramatiky
 • Cvičení k rozvoji zrakového vnímání
 • Cvičení k rozvoji sluchového vnímání


OBJEDNAT
4. Aktuální stav školské legislativy

Akreditovaný seminář, č.j.: MSMT-14011/2015-1-454

10. 11. 2017, 8-16 hod.
Lektorka: JUDr. Hana Poláková
Cena: 1 490 Kč (vč. certifikátu, občerstvení, oběda formou rautu, lístku do tomboly a vstupenky na veletržní část akce)

Náplň semináře:

 • Novela školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících
 • Práva a povinnosti pedagogických pracovníků
 • Co dále upravit ve školních a provozních řádech
 • Reforma financování regionálního školství
 • Kariérní řád učitelů, profesní rozvoj pedagogických pracovníků (tento bod bude zařazen pouze v případě, že bude schválena novela zákona o pedagogických pracovnících)


OBJEDNAT

5. Už půjdu do školy, školní zralost dítěte

Akreditovaný seminář, č.j.: MSMT-36083/2015-2-861

10. 11. 2017, 8-16 hod.
Lektorka: PhDr. Eva Ondráčková
Cena: 1 490 Kč (vč. certifikátu, občerstvení, oběda formou rautu, lístku do tomboly a vstupenky na veletržní část akce)

Náplň semináře:

 • Školní zralost
 • Rozvoj kognitivních funkcí u dětí předškolního věku
 • Sociální dovednosti
 • Specifické poruchy učení
 • Rodiče a pedagog
 • Škola a školské poradenské pracoviště
 • Děti mimořádně nadané
 • Děti s odloženou školní docházkou


OBJEDNAT

6. Jak pomoci dětem s ADHD a ADD / Jak pomoci autistickým dětem

Akreditovaný seminář, č.j.: MSMT-28896/2014-2-715

10. 11. 2017, 8-16 hod.
Lektor: Mgr. Helena Bednářová
Cena: 1 490 Kč (vč. certifikátu, občerstvení, oběda formou rautu, lístku do tomboly a vstupenky na veletržní část akce)

Náplň semináře:

 • Seminář je zaměřen na teoretické poznatky a praktické zkušenosti, možnosti hry, cvičení a techniky usnadňující učiteli práci s dětmi.
 • Charakteristika, deficit pozornosti, hyperaktivita, impulzivita, příčiny vzniku poruch
 • Pravděpodobné příčiny - vnější, vnitřní vývojové poruchy
 • Výskyt ADHD v populaci - srovnání s ostatními poruchami
 • Projevy dětí s ADHD - pozornost, aktivita, impulzivnost, motorika, verbální komunikace, krátkodobá paměť, poruchy osobnosti, spánek, jídlo, problémy s učením
 • Dítě s poruchou ve škole, prevence problémového chování ve třídě
 • Zaměření na upoutání a udržení pozornosti dětí s poruchou, doporučované postupy
 • Spolupráce rodiny a školy, osobnost učitele


OBJEDNAT

7. Moderní deskové hry a klíčové kompetence

Akreditovaný seminář, č.j.: MŠMT-7902/2015-2-237

10. 11. 2017, 8-16 hod.
Lektorka: Mgr. Jan Vodička
Cena: 1 490 Kč (vč. certifikátu, občerstvení, oběda formou rautu, lístku do tomboly, vstupenky na veletržní část akce, hry od firmy ALBI a odborných brožur Škola deskovou hrou - matematika a logika a Škola deskovou hrou - rozhodování)

Náplň semináře:

 • praktické představení moderních deskových her
 • deskové hry na matematickou gramotnost
 • deskové hry na jazyky
 • rozvoj sociálních kompetencí deskohraním


OBJEDNAT

TOMBOLA

V rámci doprovodného programu pro Vás opět připravujeme TOMBOLU. Losovat se bude oba veletržní dny ve 12 hodin, lístek do tomboly získáte zdarma na registraci. Zde je ohlédnutí za třetím ročníkem, kdy vyhrál každý, kdo se účastnil!

Pro vystavovatele

Hlavním cílem veletrhu je prezentace služeb/produktů (viz oborové členění), vytvoření nabídky a získání seriózního zákazníka s možností dlouhodobé spolupráce.

Termín veletrhu

9. a 10. listopadu 2017 (čtvrtek a pátek) mezi 8. a 17. hodinou.

Příprava expozic

8. listopadu odpoledne nebo 9. listopadu od 6 hodin.


Místo konání

Hotel Olympik Congress, U Sluncové 14, Praha 8


Možnosti dopravy

MHD: Metro B, Invalidovna. Tramvaje 3, 8, 24


Závazná přihláška

Přihlášku najdete ke stažení ZDE. Vyplněnou přední stranu prosíme zaslat mailem na veletrh@vseproskolyaskolky.cz, originál pak budeme vybírat při registraci na veletrhu.

Rastr

Plán výstavních expozic a seznam vystavovatelů bude k dispozici po uzávěrce přihlášek.


Parkování

Je zajištěno na hlídaném parkovišti za poplatek 100 Kč/den.


Internet

Připojení k internetu je všem vystavovatelům volně k dispozici.


Občerstvení

V době trvání veletrhu je v provozu bar s nápoji a restaurace. Je možné objednat vstupenku na polední raut za 250 Kč/osoba


Ubytování

Hotel Olympik Praha nabízí možnosti zvýhodněného ubytování. (Pro více informací nás, prosím, kontaktujte.)


Možnosti prezentace a ceny

Přihlášku najdete ke stažení ZDE.
Vyplněnou přední stranu prosíme zaslat mailem na veletrh@vseproskolyaskolky.cz,
originál pak budeme vybírat při registraci na veletrhu.

 • 3.900 Kč*
  ZÁKLADNÍ VÝSTAVNÍ EXPOZICE
 • zahrnuje
 • prodejní místo cca 2 x 2 m ve veletržní části akce
 • pro větší stánek je možné spojit více základních prodejních míst (rastr výstavní plochy zašleme mailem)
 • vybavení 1 x stůl, 1 x židle
  (nebo dle dohody)
 • přístup k internetu
 • elektrickou přípojku
 • *váže se k Registračnímu poplatku, volitelným poplatkem je Partnerství akce
 • OBJEDNAT
 • 5.900 Kč*
  EXPOZICE VE VIP PROSTORU
 • zahrnuje
 • prodejní místo cca 2 x 2 m ve VIP prostoru
 • pro větší stánek je možné spojit více základních prodejních míst (rastr výstavní plochy zašleme mailem)
 • vybavení 1 x stůl, 1 x židle
  (nebo dle dohody)
 • přístup k internetu
 • elektrickou přípojku
 • *váže se k Registračnímu poplatku, volitelným poplatkem je Partnerství akce
 • OBJEDNAT
 • cena dle rozsahu
  PARTNERSTVÍ
  AKCE
 • zahrnuje
 • možnost umístění roll upu v konferenčních sálech a u registrace
 • cílené přivedení účastníků konferenční části akce ke stánku formou soutěže
 • možnost prezentace formou přednášky
 • *váže se k Registračnímu poplatku
 • OBJEDNAT

OBOROVÉ ČLENĚNÍ


 1. Učebnice, knihy
 2. Školní potřeby, pomůcky pro ZŠ a SŠ
 3. Hračky, pomůcky pro MŠ
 4. Nábytek
 5. Drogerie, vybavení pro úklid
 6. Gastro, potraviny, vybavení, automaty
 7. Technické vybavení, počítače, tiskárny
 8. Sportovní vybavení, dětská hřiště
 9. Dopravci, ubytovací zařízení pro ŠVP
 10. Volnočasové aktivity
 11. Vzdělávací programy
 12. Energie, plyn, internet
 13. Pro radost a pro ženyFotogalerie

Ohlédnutí za 3. ročníkem akce.

Konference Zdraví a bezpečí. 3. ročník veletrhu nabízí již 5 akreditovaných témat!
Konference Zdraví a bezpečí. 3. ročník veletrhu nabízí již 5 akreditovaných témat!
Konference Zdraví a bezpečí. 3. ročník veletrhu nabízí již 5 akreditovaných témat!
Konference Zdraví a bezpečí. 3. ročník veletrhu nabízí již 5 akreditovaných témat!
Kontakty


Vše pro školy s.r.o.
Matúškova 797/5
149 00 Praha 4
Tlf: 733 424 720
Email: veletrh@vseproskolyaskolky.cz
IČO: 05765790
DIČ: CZ05765790

Místo konání
Hotel Olympik Congress
U Sluncové 14
Praha 8

Dopravní dostupnost:
metro B, Invalidovna
tramvaje 3, 8, 24