Vše pro školy & školky

Ve dnech 4. a 5. dubna 2019 proběhne v kongresovém centru Hotelu Olympik v Praze osmý ročník veletrhu Vše pro školy & školky rozšířený o konference a semináře s akreditací MŠMT.

Cíle veletrhu:

 • Smyslem veletrhu je soustředit na jednom místě dodavatele služeb a produktů, které školy potřebují ke svému provozu a usnadnit jim tak výběr těch nejvýhodnějších, ať už škola klade důraz na cenu či doplňkové služby.
 • Hlavním cílem veletrhu z pohledu návštěvníků je ušetřit čas při hledání takových dodavatelů, se kterými škola optimalizuje rozpočet.
 • Hlavním cílem veletrhu z pohledu vystavovatelů je možnost prezentace, vytvoření nabídky a získání seriózního zákazníka s možností dlouhodobé spolupráce.

Cíl seminářů:

 • Smyslem seminářů je poskytnout zástupcům škol a jejich zřizovatelům informace z několika stěžejních oblastí.

Pro návštěvníky

Hlavním cílem veletrhu je ušetřit čas při hledání takových dodavatelů (viz oborové členění), se kterými škola optimalizuje rozpočet.

Termín veletrhu

4. dubna 2019 mezi 8. a 17. hodinou
5. dubna 2019 mezi 8. a 17. hodinou


Místo konání

Hotel Olympik Congress, U Sluncové 14, Praha 8


Možnosti dopravy

MHD: Metro B, Invalidovna. Tramvaje 3, 8, 24


Vstupné

150 Kč* (na osobu a den) na místě

Registrace V.I.P. vstupenek *

*Vstupenka umožňuje vstup na veletržní část akce, na odborné přednášky bez akreditace a na losování tomboly.

Tombola

V rámci doprovodného programu proběhne oba dny ve 13 hodin losování tomboly. Zúčastnit se může každý návštěvník veletrhu, který si na registraci vyzvedne slosovací lístek (zdarma). Tombola je jako tradičně bohatá, šance na výhru veliká, ceny zajímavé.


Seznam vystavovatelů

Seznam vystavovatelů a rozmístění expozic bude k dispozici po uzávěrce přihlášek (28. 2. 2019).


Parkování

Je zajištěno na hlídaném parkovišti za poplatek 200 Kč/den.


Občerstvení

V době trvání veletrhu je v provozu bar s nápoji a restaurace. Je možné objednat vstupenku na polední raut za 280 Kč/osoba.


Akreditované semináře

Souběžně s veletrhem Vše pro školy & školky probíhají odborné akreditované semináře. Seznam témat najdete v záložce Semináře na veletrhu.

Semináře na veletrhu

Souběžně s veletrhem Vše pro školy & školky probíhají odborné semináře s akreditací MŠMT.1. Rozvoj logiky a matematické gramotnosti


Šablona: Matematická gramotnost
MŠMT č.j.:16311/2016-2-444

4. - 5. dubna 2019, 8:30 - 16:00
Lektor: Mgr. Jan Vodička
Cena: 4 900 Kč (cena zahrnuje 16 výukových hodin, certifikát, 2 x coffee break, 2 x oběd formou rautu, vstup na veletržní část akce, lístek do tomboly) - je možné zajistit ubytování v místě konání.

Náplň semináře:
Seminář je zaměřen na využití moderních deskových her při rozvoji logiky a matematické gramotnosti u dětí ze ZŠ. Základem je praktické představení vybraných deskových her a vhodných při práci s dětmi z různých věkových skupin základní školy.


OBJEDNAT

2. Čtenářská gramotnost - pochopení textu a jazykové hry


Šablona: Čtenářská gramotnost
MŠMT č.j.: 1111/2017-1-36

4. - 5. dubna 2019, 8:30 - 16:00
Lektorka: PaedDr. Eva Schneiderová
Cena: 4 900 Kč (cena zahrnuje 16 výukových hodin, certifikát, 2 x coffee break, 2 x oběd formou rautu, vstup na veletržní část akce, lístek do tomboly) - je možné zajistit ubytování v místě konání.

Náplň semináře:
Účastníci se seznámí s různými jazykovými a deskovými hrami, které mohou vzbudit zájem žáků o jazyk a jsou použitelné v různých fázích vyučovací hodiny (na zklidnění, na "probuzení" apod.). Účastníci si budou moci přímo v praxi ověřit získané vědomosti a dovednosti.OBJEDNAT

3. Školní zralost a připravenost v praxi mateřských škol


Šablona: Inkluze pro MŠ
MŠMT č.j.: 25795/2018-1-836

4. dubna 2019, 8:30 - 16:00
Lektorka: Mgr. et Mgr. Jana Kovářová
Cena: 2 500 Kč (cena zahrnuje 8 výukových hodin, certifikát, coffee break, oběd formou rautu, vstup na veletržní část akce, lístek do tomboly) - je možné zajistit ubytování v místě konání.

Náplň semináře:
I. část - Školní zralost
II. část - Kompetence předškolního dítěte - workshop s aktivním zapojením účastníků
III. část - Školní připravenost a spolupráce s rodinou dítěte

Podrobný obsah rádi pokytneme na vyžádání.


OBJEDNAT4. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole


Šablona: Inkluze pro MŠ
MŠMT č.j.: 900/2017-1-230

5. dubna 2019, 8:30 - 16:00
Lektorka: Mgr. Hana Švecová
Cena: 2 500 Kč (cena zahrnuje 8 výukových hodin, certifikát, coffee break, oběd formou rautu, vstup na veletržní část akce, lístek do tomboly) - je možné zajistit ubytování v místě konání.

Náplň semináře:
I. blok - Základní teoretické poznatky k problematice práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami.
II. blok - Metody a formy práce ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
III. blok - Praktická dílna: hry a činností pro děti se SVP, ukázky výroby pomůcek podle typu postižení.

Podrobný obsah rádi pokytneme na vyžádání.

OBJEDNAT

5. Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami


Šablona: Inkluze pro MŠ i ZŠ
MŠMT č.j.: 12937/2017-1-778

5. dubna 2019, 8:30 - 16:00
Lektor: Mgr. Miroslav Vosmik
Cena: 2 500 Kč (cena zahrnuje certifikát, coffee break, oběd formou rautu, vstup na veletržní část akce, lístek do tomboly) - je možné objednat s ubytováním v místě konání.

Náplň semináře:

 • Originálně zpracované didaktické zkušenosti pedagogů z praxe.
 • Didaktické zásady a efektivní učení.
 • Rozvoj paměti.
 • Bloomova taxonomie.
 • Žáci se sociálním znevýhodněním - metody a formy práce.
OBJEDNAT

6. Řečový vývoj dítěte v předškolním věku


MŠMT, č.j.: 13687/2018-2-471

4. dubna 2019, 8:30 - 16:00
Lektorka: Mgr. Jitka Palcová
Cena: 1 490 Kč (cena zahrnuje certifikát, coffee break, oběd formou rautu, vstup na veletržní část akce, lístek do tomboly)

Náplň semináře:

 • rozvoj řeči
 • jak pracovat s nejčastějšími řečovými diagnózami a jak rozvíjet řeč u předškoláků
 • logopedická cvičení
 • příklady z praxe

Podrobný obsah rádi pokytneme na vyžádání.OBJEDNAT

7. Žena v pozici vedoucího pracovníka školy nebo školského zařízení


MŠMT, č.j.: 12145/2017-1-571

4. dubna 2019, 9:00 - 16:00
Lektorka: Mgr. Jana Křemenová
Cena: 1 490 Kč (cena zahrnuje certifikát, coffee break, oběd formou rautu, vstup na veletržní část akce, lístek do tomboly)

Náplň semináře:

 • sebeprezentace, vystupování a reprezentace
 • rétorské umění, argumentační a vyjednávací dovednosti
 • manažerské schopnosti a dovednosti
 • organizace pracovního času, priority úkolů
 • řešitelské a operativní porady
 • efektivní komunikace s pedagogickým sborem, s žáky, s rodiči
 • zvládání emocí a účinných strategií řešení konfliktů

Podrobný obsah rádi pokytneme na vyžádání.

OBJEDNAT

8. Komunitní kruh a práce se třídou v MŠ


MŠMT, č.j.: 650/2015-1-58

4. dubna 2019, 8:30 - 16:00
Lektorka: PhDr. Eva Ondráčková
Cena: 1 490 Kč (cena zahrnuje certifikát, coffee break, oběd formou rautu, vstup na veletržní část akce, lístek do tomboly)

Náplň semináře:

 • pravidla a využití prostředků skupinové interakce
 • sociálně psychologické hry
 • rytmicko-pohybové hry
 • hraní rolí, práce s fantazií, vyjadřování pocitů

Podrobný obsah rádi pokytneme na vyžádání.

OBJEDNAT

9. Zákoník práce a jeho specifika ve školství


MŠMT, č.j.: 14011/2015-1-454

4. dubna 2019, 8:30 - 16:00
Lektorka: JUDr. Dagmar Lichovníková
Cena: 1 490 Kč (cena zahrnuje certifikát, coffee break, oběd formou rautu, vstup na veletržní část akce, lístek do tomboly)

Náplň semináře:
Základní právní předpisy:

 • zákoník práce
 • prováděcí předpisy
 • pracovní poměr
 • pracovní doba
 • úprava dovolené

Podrobný obsah rádi pokytneme na vyžádání.

OBJEDNAT


10. Základní využití interaktivní tabule ve výuce


MŠMT, č.j.: 6726/2018-3-266

4. dubna 2019, 8:30 - 12:00
Lektor: Michal Špitálník
Cena: 900 Kč (cena zahrnuje certifikát, coffee break, vstup na veletržní část akce, lístek do tomboly) - je možné objednat oběd formou rautu

Náplň semináře:
Zábavnou a hravou formou si vyzkoušíte práci s interaktivním panelem, tabulí a hravými programy. Pokud máte notebook, tablet nebo chytrý telefon, vezměte si je s sebou, třeba je použijeme. Pokud nám napíšete, co by Vás zajímalo, na semináři to společeně zvládneme. :-)OBJEDNAT

11. Zábavná výuka s technikou aneb hrajeme si v předmětech


MŠMT č.j.: 32802/2016-1-886

4. dubna 2019, 13:30 - 17:00
Lektor: Michal Špitálník
Cena: 900 Kč (cena zahrnuje certifikát, coffee break, vstup na veletržní část akce, lístek do tomboly) - je možné objednat oběd formou rautu

Náplň semináře:
Inspirativní a praktický seminář o tom, jak do každého předmětu lze zapojit techniku a se žáky se zasmát. :-) Matematika, čeština, chemie, zeměpis, přírodopis... nevynecháme nic. Použijeme interaktivní displej, hlasování, tablety, testovací software a další možnosti techniky. Ukážeme si, že to jde jednoduše i bez velké přípravy s maximálním výsledkem. Pokud nám napíšete, co by Vás zajímalo, na semináři to společeně zvládneme. :-)OBJEDNAT

12. Jak lépe zvládat obtíže při komunikaci s rodiči ve škole


MŠMT č.j.: 14011/2015-1-454

5. dubna 2019, 8:30 - 15:00
Lektor: Mgr. Zdeněk Altman
Cena: 1 490 Kč (cena zahrnuje certifikát, coffee break, oběd formou rautu, vstup na veletržní část akce, lístek do tomboly)

Náplň semináře:

 • Typické zdroje nedorozumění a konfliktů
 • Bariéry komunikace ze strany školy a ze strany rodičů
 • Zvládání nežádoucích emocí
 • Obrana proti zlostným výlevům, aroganci a agresivitě
 • Obrana proti manipulativním strategiím
 • Umění pozitivní konotace
 • Strategie vyjednávání
 • Neverbální komunikace
 • Význam přípravy na složitá jednání - např. příprava scénáře pro vedení výchovné komise

OBJEDNAT

13. Stres v řídící práci. Syndrom vyhoření


MŠMT č.j.: 14011/2015-1-454

5. dubna 2019, 8:30 - 15:00
Lektor: PhDr. Miloslav Kadlčík
Cena: 1 490 Kč (cena zahrnuje certifikát, coffee break, oběd formou rautu, vstup na veletržní část akce, lístek do tomboly)

Náplň semináře:

 • orientace vůči novým podnětům a situacím
 • pojem frustrace a stres
 • průběh stresové reakce
 • adaptační mechanismy
 • syndrom vyhoření
 • rozpoznání přítomnosti stresu
 • techniky zvládání stresu
 • problematika vnitřní řeči

OBJEDNAT

14. Školní zralost


MŠMT č.j.: 28896/2014-2-715

5. dubna 2019, 8:00 - 16:00
Lektorka: Mgr. Jitka Palcová
Cena: 1 490 Kč (cena zahrnuje certifikát, coffee break, oběd formou rautu, vstup na veletržní část akce, lístek do tomboly)

Náplň semináře:

 • školní zralost, příčiny a důsledky školní nezralosti
 • metody a postupy vývojové diagnostiky
 • zácvik do včasné diagnostiky
 • program nápravyOBJEDNAT

15. Specifické formy práce s nadanými dětmi


MŠMT č.j.: 10145/2016-2-256

5. dubna 2019, 9:00 - 15:00
Lektorka: Mgr. Tereza Martínková
Cena: 1 490 Kč (cena zahrnuje certifikát, coffee break, oběd formou rautu, vstup na veletržní část akce, lístek do tomboly)

Náplň semináře:

 • mimořádné nadání, typy nadání, inteligence
 • spolupráce se školským poradenským zařízením
 • tvorba IVP
 • specifické přístupy, uplatnitelnost, respektování specifik, individualizace, formy a metody
 • příklady dobré praxe

OBJEDNAT

TOMBOLA

V rámci doprovodného programu pro Vás opět připravujeme TOMBOLU. Losovat se bude oba veletržní dny ve 13 hodin, lístek do tomboly získáte zdarma na registraci. Zde je ohlédnutí za třetím ročníkem, kdy vyhrál každý, kdo se účastnil!

Pro vystavovatele

Hlavním cílem veletrhu je prezentace služeb/produktů (viz oborové členění), vytvoření nabídky a získání seriózního zákazníka s možností dlouhodobé spolupráce.

Termín veletrhu

4. dubna 2019 mezi 8. a 17. hodinou
5. dubna 2019 mezi 8. a 17. hodinou

Příprava expozic

3. dubna 2019 mezi 13. a 18. hodinou nebo v den akce od 6 hodin.


Místo konání

Hotel Olympik Congress, U Sluncové 14, Praha 8


Možnosti dopravy

MHD: Metro B, Invalidovna. Tramvaje 3, 8, 24


Závazná přihláška

Přihlášku najdete ke stažení ZDE. Vyplněnou přední stranu prosíme zaslat mailem na veletrh@vseproskolyaskolky.cz, originál pak budeme vybírat při registraci na veletrhu.

Rastr

Plán výstavních expozic a seznam vystavovatelů bude k dispozici po uzávěrce přihlášek.


Parkování

Je zajištěno na hlídaném parkovišti za poplatek 200 Kč/den.


Internet

Připojení k internetu je všem vystavovatelům volně k dispozici.


Občerstvení

V době trvání veletrhu je v provozu bar s nápoji a restaurace. Je možné objednat vstupenku na polední raut za 280 Kč/osoba


Ubytování

Hotel Olympik Praha nabízí možnosti zvýhodněného ubytování. (Pro více informací nás, prosím, kontaktujte.)


Možnosti prezentace a ceny

Přihlášku najdete ke stažení ZDE.
Vyplněnou přední stranu prosíme zaslat mailem na veletrh@vseproskolyaskolky.cz,
originál pak budeme vybírat při registraci na veletrhu.

 • 5.000 Kč
  EXPOZICE VE VIP PROSTORU
 • VÝSTAVNÍ EXPOZICE VE VIP ZÓNĚ
  4. dubna 2019
 • zahrnuje
 • prodejní místo cca 2 x 2 m
  ve VIP zóně
 • pro větší stánek je možné spojit více základních prodejních míst (rastr výstavní plochy zašleme mailem)
 • vybavení 1 x stůl, 1 x židle (nebo dle dohody)
 • přístup k internetu
 • elektrickou přípojku
 • OBJEDNAT
 • 5.000 Kč
  EXPOZICE VE VIP PROSTORU
 • VÝSTAVNÍ EXPOZICE VE VIP ZÓNĚ
  5. dubna 2019
 • zahrnuje
 • prodejní místo cca 2 x 2 m
  ve VIP zóně
 • pro větší stánek je možné spojit více základních prodejních míst (rastr výstavní plochy zašleme mailem)
 • vybavení 1 x stůl, 1 x židle (nebo dle dohody)
 • přístup k internetu
 • elektrickou přípojku
 • OBJEDNAT

OBOROVÉ ČLENĚNÍ


 1. Učebnice, knihy
 2. Školní potřeby, pomůcky pro ZŠ a SŠ
 3. Hračky, pomůcky pro MŠ
 4. Nábytek
 5. Drogerie, vybavení pro úklid
 6. Gastro, potraviny, vybavení, automaty
 7. Technické vybavení, počítače, tiskárny
 8. Sportovní vybavení, dětská hřiště
 9. Dopravci, ubytovací zařízení pro ŠVP
 10. Volnočasové aktivity
 11. Vzdělávací programy
 12. Energie, plyn, internet
 13. Pro radost a pro ženySemináře mimo veletrh

1. Výuka žáků se specifickými poruchami učení - projevy obtíží v jednotlivých předmětech a možnosti řešení podpory


Šablona: Inkluze ZŠ
8 výukových hodin
MŠMT č.j.: 7073/2018-1-395

17. 4. 2019, 9 - 16 hodin
Místo konání: Praha 1 (metro C - Florenc)
Cena: 2 500 Kč, cena zahrnuje 8 výukových hodin v příjemném prostředí a v přátelské atmosféře, coffee break, oběd, dárek, dobrou náladu :-) (možnost zajištění ubytování)

Obsah semináře Vám rádi zašleme na vyžádání.
tel. 733 424 720, mail seminare@vseproskolyaskolky.cz


OBJEDNAT

2. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů
Šablona: Osobnostně sociální rozvoj (MŠ a ZŠ)
16 výukových hodin
MŠMT č.j.: 24559/2018-2-847

14. - 15. 5. 2019, 9 - 16 hodin
Místo konání: Praha 1 (metro C - Florenc)
Cena: 4 900 Kč, cena zahrnuje 16 výukových hodin v příjemném prostředí a v přátelské atmosféře, 2x coffee break, 2x oběd, dárek, dobrou náladu :-) (možnost zajištění ubytování)

Obsah semináře Vám rádi zašleme na vyžádání.
tel. 733 424 720, mail seminare@vseproskolyaskolky.cz

OBJEDNAT

3. Rozvoj matematické pregramotnosti kreativní hrou


Šablona: Matematická pregramotnost (MŠ)
16 výukových hodin
MŠMT č.j.: 22450/2017-2-824

14. - 15. 5. 2019, 9 - 16 hodin
Místo konání: Praha 1 (metro C - Florenc)
Cena: 4 900 Kč, cena zahrnuje 16 výukových hodin v příjemném prostředí a v přátelské atmosféře, 2x coffee break, 2x oběd, dárek, dobrou náladu :-) (možnost zajištění ubytování)

Obsah semináře Vám rádi zašleme na vyžádání.
tel. 733 424 720, mail seminare@vseproskolyaskolky.czOBJEDNAT

4. Rozvoj čtenářské pregramotnosti kreativní hrou


Šablona: Čtenářská pregramotnost (MŠ)
16 výukových hodin
MŠMT č.j.: 22450/2017-2-824

14. - 15. 5. 2019, 9 - 16 hodin
Místo konání: Praha 1 (metro C - Florenc)
Cena: 4 900 Kč, cena zahrnuje 16 výukových hodin v příjemném prostředí a v přátelské atmosféře, 2x coffee break, 2x oběd, dárek, dobrou náladu :-) (možnost zajištění ubytování)

Obsah semináře Vám rádi zašleme na vyžádání.
tel. 733 424 720, mail seminare@vseproskolyaskolky.cz


OBJEDNAT

5. Společně - aneb jak na inkluzi v MŠ


Šablona: Inkluze MŠ
16 výukových hodin
MŠMT č.j.: 29079/2017-2-1232

28. - 29. 5. 2019, 9 - 16 hodin
Místo konání: Praha 1 (metro C - Florenc)
Cena: 4 900 Kč, cena zahrnuje 16 výukových hodin v příjemném prostředí a v přátelské atmosféře, 2x coffee break, 2x oběd, dárek, dobrou náladu :-) (možnost zajištění ubytování)

Obsah semináře Vám rádi zašleme na vyžádání.
tel. 733 424 720, mail seminare@vseproskolyaskolky.cz


OBJEDNAT

6. Rozvoj logiky a matematické gramotnosti (1. st. ZŠ)


Šablona: Matematická gramotnost (ZŠ)
16 výukových hodin
MŠMT č.j.: 16311/2016-2-444

28. - 29. 5. 2019, 9 - 16 hodin
Místo konání: Praha 1 (metro C - Florenc)
Cena: 4 900 Kč, cena zahrnuje 16 výukových hodin v příjemném prostředí a v přátelské atmosféře, 2x coffee break, 2x oběd, dárek, dobrou náladu :-) (možnost zajištění ubytování)

Obsah semináře Vám rádi zašleme na vyžádání.
tel. 733 424 720, mail seminare@vseproskolyaskolky.cz


OBJEDNAT

7. Rozvoj matematické pregramotnosti kreativní hrou


Šablona: Matematická pregramotnost (MŠ)
16 výukových hodin
MŠMT č.j.: 22450/2017-2-824

28. - 29. 5. 2019, 9 - 16 hodin
Místo konání: Praha 1 (metro C - Florenc)
Cena: 4 900 Kč, cena zahrnuje 16 výukových hodin v příjemném prostředí a v přátelské atmosféře, 2x coffee break, 2x oběd, dárek, dobrou náladu :-) (možnost zajištění ubytování)

Obsah semináře Vám rádi zašleme na vyžádání.
tel. 733 424 720, mail seminare@vseproskolyaskolky.cz

OBJEDNAT

8. Čtenářská gramotnost - pochopení textu a jazykové hry


Šablona: Čtenářská gramotnost (ZŠ)
16 výukových hodin
MŠMT č.j.: 1111/2017-1-36

28. - 29. 5. 2019, 9 - 16 hodin
Místo konání: Praha 1 (metro C - Florenc)
Cena: 4 900 Kč, cena zahrnuje 16 výukových hodin v příjemném prostředí a v přátelské atmosféře, 2x coffee break, 2x oběd, dárek, dobrou náladu :-) (možnost zajištění ubytování)

Obsah semináře Vám rádi zašleme na vyžádání.
tel. 733 424 720, mail seminare@vseproskolyaskolky.cz

OBJEDNAT

Fotogalerie

Ohlédnutí za 3. ročníkem akce.

Konference Zdraví a bezpečí. 3. ročník veletrhu nabízí již 5 akreditovaných témat!
Konference Zdraví a bezpečí. 3. ročník veletrhu nabízí již 5 akreditovaných témat!
Konference Zdraví a bezpečí. 3. ročník veletrhu nabízí již 5 akreditovaných témat!
Konference Zdraví a bezpečí. 3. ročník veletrhu nabízí již 5 akreditovaných témat!

Kontakty


Vše pro školy s.r.o.
Matúškova 797/5
149 00 Praha 4

Korespondenční adresa:
Vše pro školy & školky
Pernerova 50
186 00 Praha 8

Tlf: 733 424 720
Email: veletrh@vseproskolyaskolky.cz
IČO: 05765790
DIČ: CZ05765790

Místo konání
Hotel Olympik Congress
U Sluncové 14
Praha 8

Dopravní dostupnost:
metro B, Invalidovna
tramvaje 3, 8, 24