Souběžně s veletrhem Vše pro školy a školky probíhají odborné akreditované semináře a další zajímavé přednášky.

Program konferenčního dne

Akreditovaný seminář Zákoník práce a jeho specifika ve školství

- přehled aktuálních právních předpisů v oblasti pracovního práva
- pracovnělékařské služby – právní úprava, lékařské prohlídky, úhrada lékařských prohlídek
- pracovní poměr: pracovní smlouva – co musí obsahovat pracovní smlouva, pracovní poměr na dobu určitou, zkušební doba; jmenování – kdo je jmenován, odvolání z vedoucího pracovního místa, postup po odvolání, úprava jmenování a odvolání ředitele školy; změny a skončení pracovního poměru
- dohody o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – rozdíly, podmínky uzavření
- pracovní doba – rozvržení pracovní doby, změny rozvržení, evidence, přestávky v práci, zvláštní úprava pracovní doby u pedagogických pracovníků
- zvyšování a prohlubování kvalifikace – rozdíly, kdy a v jakém rozsahu přísluší volno a náhrada platu
- úprava dovolené
- diskuse (konkrétní dotazy je možno zaslat před seminářem, budou zařazeny do programu)

V případě zájmu o účast na tomto akreditovaném semináři nás, prosím, kontaktujte telefonicky (778 828 242) nebo mailem (konference@vseproskolyaskolky.cz).

Akreditovaný seminář Správní řízení

- právní úprava správního řízení ve školství
- rozhodnutí vydávána řediteli škol a školských zařízení
- účastníci řízení a zastupování, postup před zahájením řízení
- zahájení řízení, průběh řízení před správním orgánem 1. stupně
(protokol, spis – jeho náležitosti, podklady řízení)
- právní úprava oznamování doručování
- náležitosti rozhodnutí, odvolání
- propojení obecné úpravy nového správního řádu s dalšími právními předpisy
- dosavadní poznatky, nejčastější chyby za dobu účinnosti správního řádu

V případě zájmu o účast na tomto akreditovaném semináři nás, prosím, kontaktujte telefonicky (778 828 242) nebo mailem (konference@vseproskolyaskolky.cz).

Akreditovaný seminář Loutka – kamarád i učitel


Seminář se okrajově dotkne i dalších témat " Dramatizace textu loutkami – význam a uplatnění" a " Píseň mezi dětmi".

- Seznámení s historií, která je základem loutkového divadla.
- Ucelený obraz o různých druzích loutek a možnosti jejich využití ve škole.
- Ověření a oživení vlastní tvůrčí fantazie a zručnosti při zhotovení loutky.

Obsah:
- loutkové divadlo napříč světem,
- historie loutkového divadla u nás,
- dítě a hračka, dítě a zástupová rekvizita, dítě a loutka, dítě (divák) a umělec (tvůrce loutky),
- druhy loutek - seznámení se Stavebnicí loutek,
- loutka - kamarád: rozvíjí cit, fantazii, charakterové vlastnosti
- loutka – učitel: rozvíjí a prohlubuje kvalitu mluveného slova, základy vztahů ve dvojici a skupině,
- tvůrčí dílna – práce na návrhu vlastní loutky, zhotovení střihu, výběr materiálu, námět pro využití,
- výstavka hotových loutek, fotodokumentace.

V případě zájmu o účast na tomto akreditovaném semináři nás, prosím, kontaktujte telefonicky (778 828 242) nebo mailem (konference@vseproskolyaskolky.cz).

Program odborných přednášek bez akreditace budeme zveřejňovat postupně.