Souběžně s veletrhem Vše pro školy a školky probíhají odborné akreditované semináře a další zajímavé přednášky.

Program konferenčního dne

Akreditovaný seminář Zákoník práce a jeho specifika ve školství

- přehled aktuálních právních předpisů v oblasti pracovního práva
- pracovnělékařské služby – právní úprava, lékařské prohlídky, úhrada lékařských prohlídek
- pracovní poměr: pracovní smlouva – co musí obsahovat pracovní smlouva, pracovní poměr na dobu určitou, zkušební doba; jmenování – kdo je jmenován, odvolání z vedoucího pracovního místa, postup po odvolání, úprava jmenování a odvolání ředitele školy; změny a skončení pracovního poměru
- dohody o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – rozdíly, podmínky uzavření
- pracovní doba – rozvržení pracovní doby, změny rozvržení, evidence, přestávky v práci, zvláštní úprava pracovní doby u pedagogických pracovníků
- zvyšování a prohlubování kvalifikace – rozdíly, kdy a v jakém rozsahu přísluší volno a náhrada platu
- úprava dovolené
- diskuse (konkrétní dotazy je možno zaslat před seminářem, budou zařazeny do programu)

V případě zájmu o účast na tomto akreditovaném semináři nás, prosím, kontaktujte telefonicky (778 828 242) nebo mailem (konference@vseproskolyaskolky.cz).

Akreditovaný seminář Správní řízení

- právní úprava správního řízení ve školství
- rozhodnutí vydávána řediteli škol a školských zařízení
- účastníci řízení a zastupování, postup před zahájením řízení
- zahájení řízení, průběh řízení před správním orgánem 1. stupně
(protokol, spis – jeho náležitosti, podklady řízení)
- právní úprava oznamování doručování
- náležitosti rozhodnutí, odvolání
- propojení obecné úpravy nového správního řádu s dalšími právními předpisy
- dosavadní poznatky, nejčastější chyby za dobu účinnosti správního řádu

V případě zájmu o účast na tomto akreditovaném semináři nás, prosím, kontaktujte telefonicky (778 828 242) nebo mailem (konference@vseproskolyaskolky.cz).

Program odborných přednášek bez akreditace budeme zveřejňovat postupně.