Vše pro školy & školky

Ve dnech 2. a 3. května 2017 proběhne v kongresovém centru Hotelu Olympik v Praze čtvrtý ročník veletrhu Vše pro školy & školky rozšířeného o konference a semináře s akreditací MŠMT.

Cíle veletrhu:

 • Smyslem veletrhu je soustředit na jednom místě dodavatele služeb a produktů, které školy potřebují ke svému provozu a usnadnit jim tak výběr těch nejvýhodnějších, ať už škola klade důraz na cenu či doplňkové služby.
 • Hlavním cílem veletrhu z pohledu návštěvníků je ušetřit čas při hledání takových dodavatelů, se kterými škola optimalizuje rozpočet.
 • Hlavním cílem veletrhu z pohledu vystavovatelů je možnost prezentace, vytvoření nabídky a získání seriózního zákazníka s možností dlouhodobé spolupráce.

Cíl konference:

 • Smyslem konference je poskytnout zástupcům škol a jejich zřizovatelům informace z několika stěžejních oblastí.

Pro návštěvníky

Hlavním cílem veletrhu je ušetřit čas při hledání takových dodavatelů (viz oborové členění), se kterými škola optimalizuje rozpočet.

Termín veletrhu

2. května 2017 mezi 10. a 18. hodinou
3. května 2017 mezi 8. a 18. hodinou


Místo konání

Hotel Olympik Congress, U Sluncové 14, Praha 8


Možnosti dopravy

MHD: Metro B, Invalidovna. Tramvaje 3, 8, 24


Vstupné

150 Kč* (na osobu a den) na místě

Registrace V.I.P. vstupenek *

*Vstupenka umožňuje vstup na veletržní část akce, na odborné přednášky bez akreditace a na losování tomboly.

Tombola

V rámci doprovodného programu proběhne oba dny ve 12 hodin losování tomboly. Zúčastnit se může každý návštěvník veletrhu, který si na registraci vyzvedne slosovací lístek (zdarma). Tombola je jako tradičně bohatá, šance na výhru veliká, ceny zajímavé.


Seznam vystavovatelů

Seznam vystavovatelů a rozmístění expozic bude k dispozici po uzávěrce přihlášek (14. dubna 2017).


Parkování

Je zajištěno na hlídaném parkovišti za poplatek 100 Kč/den.


Občerstvení

V době trvání veletrhu je v provozu bar s nápoji a restaurace. Je možné objednat vstupenku na polední raut za 250 Kč/osoba


Akreditované konference

Souběžně s veletrhem Vše pro školy & školky probíhají odborné akreditované semináře. Jeden den bude tématicky zaměřený na mateřské školy, jeden den na základní a střední školy. Témata zveřejníme začátkem února, čekáme na vyjádření lektorů.

KONFERENCE

Program konferenčního dne

Souběžně s veletrhem Vše pro školy a školky probíhají odborné semináře s akreditací MŠMT. Tentokrát to bude již 6 zajímavých a žádaných témat!

Akreditovaný program jsme svěřili do rukou profesionálů. O velkou část programu se k naší velké radosti postará NIDV.1. Rozvoj čtenářství prostřednictvím tabletu

Akreditovaný seminář, č.j.: MSMT-10691/2016-1-315

2. 5. 2017, 8-12 hod.
Lektor: Mgr. Daniel Janata
Cena: 530 Kč (vč. občerstvení, vstupenky na veletržní část akce a lístku do tomboly)

Náplň semináře:
Vzdělávací program je zaměřen na možnosti využití mobilního digitálního zařízení - tabletu – především ve čtenářské dílně, ale i mimo ni v běžných hodinách. Výzkumy ve Velké Británii ukazují, že čtení e-knih či prostřednictvím digitálních prostředků zvyšuje zájem dětí o četbu (http://www.novinky.cz/kultura/390511-cteni-e-knih-zlepsuje-u-deti-schopnost-cist.html). Obsah vzdělávacího programu je založen na rozvoji dovednosti čtení prostřednictvím tabletu, největším přínosem vzdělávacího programu jsou možnosti tabletu v práci s knihou při tzv. čtenářských dílnách, postavených na principech programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

OBJEDNAT

2. Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva

Akreditovaný seminář, č.j.: MSMT-15892/2015-1-507

2. 5. 2017, 13-17:30 hod.
Lektor: Mgr., Bc. Ladislav Dvořák
Cena: 740 Kč (vč. občerstvení, vstupenky na veletržní část akce a lístku do tomboly)

Náplň semináře:
Účastníci získají informace k možnostem ochrany své osobnosti ve smyslu platných zákonů (Pomluva pedagoga, nahrávka projevu osobní povahy, nepravdivé nařčení, nebezpečné vyhrožování, vydírání apod.). Budou seznámeni s povinnostmi a právy subjektů podílejících se na výchově dětí a mládeže (rodiče, škola, orgán sociálně-právní ochrany dětí, orgány činné v trestním řízení) ve školské oblasti. Zároveň budou seznámeni s možnostmi řešení situací souvisejících s problematikou rizik spojených s odpovědností pedagoga.

OBJEDNAT

3. Zábavná výuka s technikou aneb hrajeme si v předmětech

Akreditovaný seminář, č.j.: MSMT-32802/2016-1-886

2. 5. 2017, 13-17 hod.
Lektor: Michal Špitálník
Cena: 790 Kč (vč. občerstvení, vstupenky na veletržní část akce a lístku do tomboly)

Náplň semináře:
inspirativní a praktický seminář o tom, jak do každého předmětu lze zapojit techniku a se žáčky se i zasmát. V chemii provedeme výbuch, v matematice budeme počítat, v češtině zkontrolujeme pravopis a přečteme si úryvek z knížky, v zeměpise pojedeme za hranice všedních dnů, abychom se oklikou vrátili přes dějepis k přírodopisu a českým zvířatům. A celou dobu se budeme náramně bavit a testovat se.
Použijeme interaktivní displej, hlasování, tablety, testovací software a mnoho dalšího. Ukážeme si ale, že to jde vlastně i velice jednoduše bez velkého množství času věnovaného přípravě. Vybereme to nejlepší = pro učitele snadná příprava + pro děti maximální výsledky. Vaše děti budou vaši školu milovat ještě více než dnes.
Pokud máte notebook, tablet nebo chytrý telefon, tak si je vezměte s sebou, třeba je použijete.
Napíšete nám, co by Vás zajímalo, můžeme to na semináři společně zvládnout.

OBJEDNAT

4. Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání, změny školského zákona

Akreditovaný seminář, č.j.: MSMT-32774/2016-1-936

3. 5. 2017, 9-12 hod.
Lektorka: Mgr. Jaroslava Vatalová
Cena: 400 Kč (vč. občerstvení, vstupenky na veletržní část akce a lístku do tomboly)

Náplň semináře:
Vzdělávací program je určen ředitelům a vedoucím pracovníkům mateřských škol. Je zaměřen na aktuální informace v předškolním vzdělávání, které byly provedeny na základě ustanovení zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb., kterými se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dále novely vyhlášky č. 197/2016 Sb. a č. 280/, kterými se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.
Budeme se zabývat především těmito tématy: zavedení povinného předškolního vzdělávání; dalšími možnostmi plnění této povinnosti formou individuálního vzdělávání, inkluzivním vzděláváním; přípravnými třídami; stanovení rozsahu předškolního vzdělávání; vzdělávání dětí od 2 let v mateřské škole, úpravou Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). V závěrečné části bude dán prostor pro diskusi a dotazy účastníků.

OBJEDNAT

5. Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v mateřské škole

Akreditovaný seminář, č.j.: MSMT-1298/2016-1-108

3. 5. 2017, 13:30-18 hod.
Lektorka: PaedDr.et Mgr. Hana Žáčková
Cena: 500 Kč (vč. občerstvení, vstupenky na veletržní část akce a lístku do tomboly)

Náplň semináře:
Obsahem semináře je vymezení dvou pojmů - hyperaktivní dítě v MŠ a dítě s hraničním chováním. Účastníkům budou vysvětleny příčiny vzniku syndromu poruchy pozornosti a aktivity (hyperaktivity) a jeho základní projevy v období od raného dětství do předškolního věku. Pozornost bude zaměřena na odlišení projevů chování hyperaktivního dítěte od běžného opozičního chování dítěte ve vývojovém období od tří let a následně i od odlišení hyperaktivity od rozvíjející se poruchy chování, dále i na odlišení chování hyperaktivních dětí od negativních projevů chování dětí, které nejsou optimálně výchovně vedeny v rodině. Součástí semináře budou praktické poznatky a návody, jak pracovat s hyperaktivním dítětem v MŠ, jak jej výchovně vést a jak pracovat s rodiči hyperaktivního dítěte, jak je vést k sjednocení výchovných postupů v MŠ a v rodině. Představeny budou i optimální výchovné styly pro vedení hyperaktivního dítěte ve v rodině i v MŠ a další možnosti ovlivňování chování těchto dětí (režimová a výchovná opatření, léková i neléková terapie). Pozornost bude věnována i předškolnímu období a otázce školní zralosti u těchto dětí. Účastníkům budou objasněny i základní psychické potřeby dítěte – potřebou přijímání (lásky), podpory, otevřené budoucnosti a důsledky po psychiku těchto dětí v souvislosti s neuspokojováním těchto potřeb, které vyúsťují ve frustraci a projeví se negativním chováním až agresí.

OBJEDNAT

6. Hrajeme si se skřítky aneb zábavná výuka s technikou

Akreditovaný seminář, č.j.: MSMT- 32802/2016-1-886

3. 5. 2017, 13-17 hod.
Lektor: Michal Špitálník
Cena: 790 Kč (vč. občerstvení, vstupenky na veletržní část akce a lístku do tomboly)

Náplň semináře:
Inspirativní a praktický seminář o tom, jak se dá s dětmi ve školce hrát, aniž by to zatěžovalo paní učitelku a děti se nudily. Jednoduchou a zábavnou formou si to sami vyzkoušíte s interaktivním panelem, hravými programy (např. Barevnými kamínky a jinými) a veselým lektorem. Pro děti je to příprava na život a pro tety učitelky relax (někdy J). Vaše děti budou vaši školku milovat ještě více než dnes. Pokud máte notebook, tablet nebo chytrý telefon, tak si je vezměte s sebou, třeba je použijete.
Napíšete nám, co by Vás zajímalo, můžeme to na semináři společně zvládnout.

OBJEDNAT

TOMBOLA

V rámci doprovodného programu pro Vás opět připravujeme TOMBOLU. Losovat se bude oba veletržní dny ve 12 hodin, lístek do tomboly získáte zdarma na registraci. Zde je ohlédnutí za třetím ročníkem, kdy vyhrál každý, kdo se účastnil!

Pro vystavovatele

Hlavním cílem veletrhu je prezentace služeb/produktů (viz oborové členění), vytvoření nabídky a získání seriózního zákazníka s možností dlouhodobé spolupráce.

Termín veletrhu

2. a 3. května 2017 (úterý a středa) mezi 8. a 18. hodinou.
Je možné objednat expozici na jeden nebo oba veletržní dny.

Příprava expozic

1. 5. 2017 od 12 do 18 hodin nebo ve dnech veletrhu od 6 hodin ráno. (Případně dle dohody.)


Místo konání

Hotel Olympik Congress, U Sluncové 14, Praha 8


Možnosti dopravy

MHD: Metro B, Invalidovna. Tramvaje 3, 8, 24


Závazná přihláška

Přihlášku najdete ke stažení ZDE. Vyplněnou přední stranu prosíme zaslat mailem na veletrh@vseproskolyaskolky.cz, originál pak budeme vybírat při registraci na veletrhu.

Rastr

Plán výstavních expozic a seznam vystavovatelů bude k dispozici po uzávěrce přihlášek.


Parkování

Je zajištěno na hlídaném parkovišti za poplatek 100 Kč/den.


Internet

Připojení k internetu je všem vystavovatelům volně k dispozici.


Občerstvení

V době trvání veletrhu je v provozu bar s nápoji a restaurace. Je možné objednat vstupenku na polední raut za 250 Kč/osoba


Ubytování

Hotel Olympik Praha nabízí možnosti zvýhodněného ubytování. (Pro více informací nás, prosím, kontaktujte.)


Možnosti prezentace a ceny

Přihlášku najdete ke stažení ZDE.
Vyplněnou přední stranu prosíme zaslat mailem na veletrh@vseproskolyaskolky.cz,
originál pak budeme vybírat při registraci na veletrhu.

 • 4.900 Kč*
  ZÁKLADNÍ VÝSTAVNÍ EXPOZICE
 • zahrnuje
 • prodejní místo cca 4 m2 ve veletržní části akce
 • vybavení 1 x stůl, 1 x židle
  (nebo dle dohody)
 • přístup k internetu
 • elektrickou přípojku
 • *váže se k Registračnímu poplatku, volitelným poplatkem je Partnerství akce
 • OBJEDNAT
 • 8.900 Kč*
  ROZŠÍŘENÁ VÝSTAVNÍ EXPOZICE
 • zahrnuje
 • prodejní místo cca 8 m2 ve veletržní části akce
 • vybavení 3 x stůl, 3 x židle
  (nebo dle dohody)
 • přístup k internetu
 • elektrickou přípojku
 • *váže se k Registračnímu poplatku, volitelným poplatkem je Partnerství akce
 • OBJEDNAT
 • 6.900 Kč*
  PARTNERSTVÍ
  AKCE
 • zahrnuje
 • možnost výstavní expozice ve V.I.P. zóně veletržní části akce
 • možnost umístění roll upu v konferenčních sálech a u registrace
 • cílené přivedení účastníků konferenční části akce ke stánku formou soutěže (razítka)
 • možnost prezentace formou přednášky
 • *váže se k Registračnímu poplatku a základní nebo rozšířené expozici
 • OBJEDNAT

OBOROVÉ ČLENĚNÍ


 1. Učebnice, knihy
 2. Školní potřeby, pomůcky pro ZŠ a SŠ
 3. Hračky, pomůcky pro MŠ
 4. Nábytek
 5. Drogerie, vybavení pro úklid
 6. Gastro, potraviny, vybavení, automaty
 7. Technické vybavení, počítače, tiskárny
 8. Sportovní vybavení, dětská hřiště
 9. Dopravci, ubytovací zařízení pro ŠVP
 10. Volnočasové aktivity
 11. Vzdělávací programy
 12. Energie, plyn, internet
 13. Pro radost a pro ženyFotogalerie

Ohlédnutí za 3. ročníkem akce.

Konference Zdraví a bezpečí. 3. ročník veletrhu nabízí již 5 akreditovaných témat!
Konference Zdraví a bezpečí. 3. ročník veletrhu nabízí již 5 akreditovaných témat!
Konference Zdraví a bezpečí. 3. ročník veletrhu nabízí již 5 akreditovaných témat!
Konference Zdraví a bezpečí. 3. ročník veletrhu nabízí již 5 akreditovaných témat!
Kontakty


Vše pro školy s.r.o.
Matúškova 797/5
149 00 Praha 4
Tlf: 733 424 720
Email: veletrh@vseproskolyaskolky.cz
IČO: 05765790
DIČ: CZ05765790

Místo konání
Hotel Olympik Congress
U Sluncové 14
Praha 8

Dopravní dostupnost:
metro B, Invalidovna
tramvaje 3, 8, 24