Vše pro školy & školky

Dne 10. listopadu 2016 proběhne v kongresovém centru Hotelu Olympik v Praze třetí ročník veletrhu Vše pro školy & školky rozšířeného o konference a semináře s akreditací MŠMT.

Cíle veletrhu:

 • Smyslem veletrhu je soustředit na jednom místě dodavatele služeb a produktů, které školy potřebují ke svému provozu a usnadnit jim tak výběr těch nejvýhodnějších, ať už škola klade důraz na cenu či doplňkové služby.
 • Hlavním cílem veletrhu z pohledu návštěvníků je ušetřit čas při hledání takových dodavatelů, se kterými škola optimalizuje rozpočet.
 • Hlavním cílem veletrhu z pohledu vystavovatelů je možnost prezentace, vytvoření nabídky a získání seriózního zákazníka s možností dlouhodobé spolupráce.

Cíl konference:

 • Smyslem konference je poskytnout zástupcům škol a jejich zřizovatelům informace z několika stěžejních oblastí.

Pro návštěvníky

Hlavním cílem veletrhu je ušetřit čas při hledání takových dodavatelů (viz oborové členění), se kterými škola optimalizuje rozpočet.

Termín veletrhu

10. listopadu 2016 (čtvrtek) mezi 8. a 18. hodinou


Místo konání

Hotel Olympik Congress, U Sluncové 14, Praha 8


Možnosti dopravy

MHD: Metro B, Invalidovna. Tramvaje 3, 8, 24


Cena vstupného

150 Kč* (na osobu a den) na místě

Registrace V.I.P. vstupenek *

*Vstupenka umožňuje vstup na veletržní část akce, na odborné přednášky a na losování tomboly.

Tombola

V rámci doprovodného programu proběhne ve 12 hodin losování tomboly. Zúčastnit se může každý návštěvník veletrhu, který si na registraci vyzvedne slosovací lístek (zdarma). Tombola je jako tradičně bohatá, šance na výhru veliká, ceny zajímavé. Přijďte vyhrát zájezd! Výhry najdete zde.


Seznam vystavovatelů

Seznam vystavovatelů a rozmístění expozic bude k dispozici po uzávěrce přihlášek (konec října 2016).


Parkování

Je zajištěno na hlídaném parkovišti za poplatek 100 Kč/den.


Občerstvení

V době trvání veletrhu je v provozu bar s nápoji a restaurace. Je možné objednat vstupenku na polední raut za 250 Kč/osoba


Konference

Souběžně s veletrhem Vše pro školy a školky probíhají odborné akreditované semináře.

Více informací a podmínky účasti viz Konference.

Program konferenčního dne

Souběžně s veletrhem Vše pro školy a školky probíhají odborné semináře s akreditací MŠMT. Tentokrát to bude již 6 zajímavých a žádaných témat!

Akreditovaný program jsme svěřili do rukou profesionálů. O velkou část programu se k naší velké radosti postará firma RAABE.

Vybrali jsme rovněž téma z nabídky firmy FAKTA, kterou jste v rámci minulého ročníku chválili.

A bude nám velkou ctí přivítat opět paní Evu Houdkovou a její loutky.

Jeden z konferenčních sálů bude stejně jako posledně věnován zajímavým odborným přednáškám.

Neváhejte se registrovat, počet míst v konferenčních sálech je omezený.

Účastí na akreditovaném programu podpoříte projekt SPORT POMÁHÁ.

1. Ověřování školních předpokladů

Akreditovaný seminář RAABE, číslo akreditace: č. j.: MSMT – 39396/2013-25-879
Lektorka: Mgr. Helena Vlčková
10. listopadu 2016, 10 - 11:30 hodin
Cena: 250 Kč (bez DPH 21%)(v případě registrace na dva semináře RAABE cena 190 Kč)

Náplň semináře:
Praktický workshop zaměřený na možnosti ověřování potřebných dovedností, schopností a znalostí budoucího školáka. Příklady vhodných metod a způsobů ověřování na konkrétních pracovních listech.

OBJEDNAT

2. Pracujeme s předškolákem s ADHD v mladším školním věku

Akreditovaný seminář RAABE, číslo akreditace: č. j.: MSMT-29134/2014-1-774
Lektorka: Mgr. Jaroslava Budíková
10. listopadu 2016, 10 - 11:30 hodin
Cena: 250 Kč (bez DPH 21%)(v případě registrace na dva semináře RAABE cena 190 Kč)

Náplň semináře:
Workshop s ukázkovými pracovními listy a sešity představí praktické náměty a materiály pro práci s předškolákem s ADHD. Díky jedinečné metodice získají účastníci semináře účinnou pomoc ve formě popisu konkrétních životních situací a osvědčených návrhů na jejich řešení.

OBJEDNAT

3. Nácvik sociálních dovedností u dětí mladšího školního věku

Akreditovaný seminář RAABE, číslo akreditace: č. j.: MSMT-29134/2014-1-774
Lektorka: Mgr. Kateřina Papoušková
10. listopadu 2016, 13 - 14:30 hodin
Cena: 250 Kč (bez DPH 21%)(v případě registrace na dva semináře RAABE cena 190 Kč)

Náplň semináře:
Workshop je věnován tématu nácviku sociálních dovedností u dětí s ADHD. Věnovat se budeme dovednostem, se kterými mívají děti největší potíže, a zážitkovou formou si budeme ukazovat způsoby práce s těmito tématy. Společně tak budeme hledat možnosti, díky nimž můžeme dítěti usnadnit jeho cestu ke spokojenějšímu fungování s jeho nejbližším okolím.

OBJEDNAT

4. Zákoník práce a jeho specifika ve školství

Akreditovaný seminář FAKTA
10. listopadu 2016, 9 - 15 hodin
Cena: 990 Kč (bez DPH 21%)(včetně oběda)

Náplň semináře:

 • přehled aktuálních právních předpisů v oblasti pracovního práva
 • pracovnělékařské služby – právní úprava, lékařské prohlídky, úhrada lékařských prohlídek
 • pracovní poměr: pracovní smlouva – co musí obsahovat pracovní smlouva, pracovní poměr na dobu určitou, zkušební doba; jmenování – kdo je jmenován, odvolání z vedoucího pracovního místa, postup po odvolání, úprava jmenování a odvolání ředitele školy; změny a skončení pracovního poměru
 • dohody o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – rozdíly, podmínky uzavření
 • pracovní doba – rozvržení pracovní doby, změny rozvržení, evidence, přestávky v práci, zvláštní úprava pracovní doby u pedagogických pracovníků
 • zvyšování a prohlubování kvalifikace – rozdíly, kdy a v jakém rozsahu přísluší volno a náhrada platu
 • úprava dovolené
 • diskuse (konkrétní dotazy je možno zaslat před seminářem, budou zařazeny do programu)

OBJEDNAT

5. Loutka – kamarád i učitel
Akreditovaný seminář Evy Houdkové

Lektorka: Eva Houdková
10. listopadu 2016, 9 - 15 hodin
Cena: 890 Kč (bez DPH 21%)(včetně oběda)

Náplň semináře:

 • Seznámení s historií, která je základem loutkového divadla.
 • Ucelený obraz o různých druzích loutek a možnosti jejich využití ve škole.
 • Ověření a oživení vlastní tvůrčí fantazie a zručnosti při zhotovení loutky.
 • loutkové divadlo napříč světem
 • historie loutkového divadla u nás
 • dítě a hračka, dítě a zástupová rekvizita, dítě a loutka, dítě (divák) a umělec (tvůrce loutky)
 • druhy loutek - seznámení se Stavebnicí loutek
 • loutka - kamarád: rozvíjí cit, fantazii, charakterové vlastnosti
 • loutka – učitel: rozvíjí a prohlubuje kvalitu mluveného slova, základy vztahů ve dvojici a skupině
 • tvůrčí dílna – práce na návrhu vlastní loutky, zhotovení střihu, výběr materiálu, námět pro využití
 • výstavka hotových loutek, fotodokumentace
Seminář se okrajově dotkne i dalších témat " Dramatizace textu loutkami – význam a uplatnění" a " Píseň mezi dětmi".

OBJEDNAT

6. Tradiční vánoční zvyky netradičně. Aneb nebojte se moderních interaktivních technologií.

Akreditovaný seminář, číslo akreditace: č.j.: MSMT- 17750/2014-2-505
10. listopadu 2016, 13:00 - 16:00 hodin
Cena: 490 Kč (bez DPH 21%)(včetně občerstvení)

Náplň semináře:

 • Myslíte si, že interaktivní technika, tablety a vzdělávací programy ​k předvánočním obyčejům nepatří? Přijďte na tento seminář, kde si ukážeme, že už letos to může být ve Vaší škole jiné. Seminář Základní využití interaktivní tabule ve výuce - pedagog začátečník, tentokrát ve vánoční verzi.

OBJEDNAT


Zveme Vás i na další podzimní konference firmy RAABE, na nichž spolupracujeme ve formě doprovodného programu.

TOMBOLA

V rámci doprovodného programu pro Vás opět spolu s vystavovateli připravujeme TOMBOLU. Losovat se bude ve 12 hodin, lístek do tomboly získáte zdarma na registraci při předložení vstupenky. Přijďte vyhrát zájezdy a desítky dalších cen!

Pro vystavovatele

Hlavním cílem veletrhu je prezentace služeb/produktů (viz oborové členění), vytvoření nabídky a získání seriózního zákazníka s možností dlouhodobé spolupráce.

Termín veletrhu

10. listopadu 2016 (čtvrtek) od 8 do 18 hodin
vstup pro vystavovatele od 7:00

Příprava expozic

9. 11. 2016 od 19:00 nebo dle dohody


Místo konání

Hotel Olympik Congress, U Sluncové 14, Praha 8


Možnosti dopravy

MHD: Metro B, Invalidovna. Tramvaje 3, 8, 24


Závazná přihláška

Přihlášku najdete ke stažení ZDE. Vyplněnou přední stranu prosíme zaslat mailem na veletrh@vseproskolyaskolky.cz, originál pak budeme vybírat při registraci na veletrhu.

Rastr

plán výstavních expozic a seznam vystavovatelů bude k dispozici po uzávěrce přihlášek.


Parkování

Je zajištěno na hlídaném parkovišti za poplatek 100 Kč/den.


Internet

Připojení k internetu je všem vystavovatelům volně k dispozici.


Občerstvení

V době trvání veletrhu je v provozu bar s nápoji a restaurace. Je možné objednat vstupenku na polední raut za 250 Kč/osoba


Ubytování

Hotel Olympik Praha nabízí možnosti zvýhodněného ubytování. (Pro více informací nás, prosím, kontaktujte.)


Možnosti prezentace a ceny

Přihlášku najdete ke stažení ZDE.
Vyplněnou přední stranu prosíme zaslat mailem na veletrh@vseproskolyaskolky.cz,
originál pak budeme vybírat při registraci na veletrhu.

 • 4.900 Kč*
  ZÁKLADNÍ VÝSTAVNÍ EXPOZICE
 • zahrnuje
 • prodejní místo cca 3 m2 ve veletržní části akce
 • vybavení 1 x stůl, 1 x židle
 • plus všechny výhody uvedené u registračního poplatku
 • OBJEDNAT
 • 8.900 Kč*
  VIP VÝSTAVNÍ EXPOZICE
 • zahrnuje
 • prodejní místo cca 6 m2 ve veletržní části akce
 • možnost umístění roll upu v konferenčních sálech
 • medailonek na Facebooku
 • plus všechny výhody uvedené u registračního poplatku
 • OBJEDNAT
 • 9.900 Kč*
  PARTNERSTVÍ
  AKCE
 • zahrnuje
 • rozšířená výstavní expozice ve VIP zóně veletržní části akce
 • možnost umístění roll upu v konferenčních sálech a u registrace
 • cílené přivedení účastníků konferenční části akce ke stánku formou soutěže (razítka)
 • možnost prezentace formou přednášky
 • možnost prezentace v mailingu všem školám
 • parkování zdarma
 • 2 x vstupenka na oběd formou rautu zdarma
 • plus všechny výhody uvedené u registračního poplatku
 • OBJEDNAT

OBOROVÉ ČLENĚNÍ


 1. Učebnice, knihy
 2. Školní potřeby, pomůcky pro ZŠ a SŠ
 3. Hračky, pomůcky pro MŠ
 4. Nábytek
 5. Drogerie, vybavení pro úklid
 6. Gastro, potraviny, vybavení, automaty
 7. Technické vybavení, počítače, tiskárny
 8. Sportovní vybavení, dětská hřiště
 9. Dopravci, ubytovací zařízení pro ŠVP
 10. Volnočasové aktivity
 11. Vzdělávací programy
 12. Energie, plyn, internet
 13. Pro radost a pro ženyFotogalerie

Ohlédnutí za 2. ročníkem akce.

Muzeum voskových figurín Grévin. Paní Pourová je opravdová - na 3. ročníku se můžete přijít přesvědčit.
Usměvavý kolektiv firmy T-WOOD přiveze na 3. ročník veletrhu oblíbené kostkoviště.
Doprovodný program myslí na ženy.
Ovocné tyčinky budete mít možnost ochutnat i na 3. ročníku veletrhu.
Konference Zdraví a bezpečí. 3. ročník veletrhu nabízí již 5 akreditovaných témat!
Konference Zdraví a bezpečí. 3. ročník veletrhu nabízí již 5 akreditovaných témat!
Konference Zdraví a bezpečí. 3. ročník veletrhu nabízí již 5 akreditovaných témat!
Konference Zdraví a bezpečí. 3. ročník veletrhu nabízí již 5 akreditovaných témat!
Albi si pro 3. ročník veletrhu připravilo neodolatelnou akci na hry pro výuku.
NovaDida se svými didaktickými pomůckami bude i na 3. ročníku veletrhu.
GRADA a její bohatá nabídka za veletržní ceny bude i na 3. ročníku veletrhu.
Necháme se překvapit, zda Nakladatelství Flössler na 3. ročníku opět předvede vystoupení s kartami.

Kontakty


RICHLE, s.r.o.
Vše pro školy a školky
Zbynická 7
153 00 Praha 5
Tlf: 778 828 242
Email: veletrh@vseproskolyaskolky.cz
IČO: 272 00 272
DIČ: CZ272 00 272

Místo konání
Hotel Olympik Congress
U Sluncové 14
Praha 8

Dopravní dostupnost:
metro B, Invalidovna
tramvaje 3, 8, 24