Vše pro školy & školky

Ve dnech 7. a 8. listopadu 2018 proběhne v kongresovém centru Hotelu Olympik v Praze sedmý ročník veletrhu Vše pro školy & školky rozšířený o konference a semináře s akreditací MŠMT.

Cíle veletrhu:

 • Smyslem veletrhu je soustředit na jednom místě dodavatele služeb a produktů, které školy potřebují ke svému provozu a usnadnit jim tak výběr těch nejvýhodnějších, ať už škola klade důraz na cenu či doplňkové služby.
 • Hlavním cílem veletrhu z pohledu návštěvníků je ušetřit čas při hledání takových dodavatelů, se kterými škola optimalizuje rozpočet.
 • Hlavním cílem veletrhu z pohledu vystavovatelů je možnost prezentace, vytvoření nabídky a získání seriózního zákazníka s možností dlouhodobé spolupráce.

Cíl konference:

 • Smyslem konference je poskytnout zástupcům škol a jejich zřizovatelům informace z několika stěžejních oblastí.

Pro návštěvníky

Hlavním cílem veletrhu je ušetřit čas při hledání takových dodavatelů (viz oborové členění), se kterými škola optimalizuje rozpočet.

Termín veletrhu

7. listopadu 2018 mezi 8. a 17. hodinou
8. listopadu 2018 mezi 8. a 17. hodinou


Místo konání

Hotel Olympik Congress, U Sluncové 14, Praha 8


Možnosti dopravy

MHD: Metro B, Invalidovna. Tramvaje 3, 8, 24


Vstupné

150 Kč* (na osobu a den) na místě

Registrace V.I.P. vstupenek *

*Vstupenka umožňuje vstup na veletržní část akce, na odborné přednášky bez akreditace a na losování tomboly.

Tombola

V rámci doprovodného programu proběhne oba dny ve 13 hodin losování tomboly. Zúčastnit se může každý návštěvník veletrhu, který si na registraci vyzvedne slosovací lístek (zdarma). Tombola je jako tradičně bohatá, šance na výhru veliká, ceny zajímavé.


Seznam vystavovatelů

Seznam vystavovatelů a rozmístění expozic bude k dispozici po uzávěrce přihlášek (31. 8. 2018).


Parkování

Je zajištěno na hlídaném parkovišti za poplatek 200 Kč/den.


Občerstvení

V době trvání veletrhu je v provozu bar s nápoji a restaurace. Je možné objednat vstupenku na polední raut za 250 Kč/osoba.


Akreditované konference

Souběžně s veletrhem Vše pro školy & školky probíhají odborné akreditované semináře. Seznam témat najdete v záložce Konference.

Program konferenčního dne

Souběžně s veletrhem Vše pro školy & školky probíhají odborné semináře s akreditací MŠMT.1. Rozvoj logiky a matematické gramotnosti


Akreditovaný seminář v rámci ŠABLON, č.j.:16311/2016-2-444

7. a 8. listopadu 2018, 8:30-16
Lektor: Mgr. Jan Vodička
Cena: Cena: 4 900Kč bez ubytování/5 900 Kč s ubytováním (vč. certifikátu, stravování, lístku do tomboly, vstupenky na veletržní část akce, dárku).

Náplň semináře:
Seminář je zaměřen na využití moderních deskových her při rozvoji logiky a matematické gramotnosti u dětí ze ZŠ. Základem je praktické představení vybraných deskových her a vhodných při práci s dětmi z různých věkových skupin základní školy.

OBJEDNAT

2. Čtenářská gramotnost - pochopení textu a jazykové hry


Akreditovaný seminář v rámci ŠABLON, č.j.: 1111/2017-1-36

7. a 8. listopadu 2018, 8:30-16
Lektor: PaedDr. Eva Schneiderová
Cena: 4 900Kč bez ubytování/5 900 Kč s ubytováním (vč. certifikátu, stravování, lístku do tomboly, vstupenky na veletržní část akce, dárku).

Náplň semináře:
Účastníci se seznámí s různými jazykovými a deskovými hrami, které mohou vzbudit zájem žáků o jazyk a jsou použitelné v různých fázích vyučovací hodiny (na zklidnění, na "probuzení" apod.). Účastníci si budou moci přímo v praxi ověřit získané vědomosti a dovednosti.

OBJEDNAT

3. Inkluze a podpora spolupráce ve školní praxi na ZŠ


Akreditovaný seminář v rámci ŠABLON, č.j.: 21439/2017-21022

7. a 8. listopadu 2018, 8:30-16
Lektor: Mgr. Šárka Pantůčková
Cena: 4 900Kč bez ubytování/5 900 Kč s ubytováním (vč. certifikátu, stravování, lístku do tomboly, vstupenky na veletržní část akce, dárku).

Náplň semináře:

 • Legislativní rámec inkluze – změny oproti dřívějším letům, aktuální rámec
 • Základní pedagogická diagnostika studentů (VPU, VPCH, PAS, apod.)
 • Tvorba plánu pedagogické podpory
 • Tvorba individuálního vzdělávacího plánu
 • Aplikace podpůrných opatření v praxi
 • Základní diagnostika třídního kolektivu
 • Začlenění studenta s PO do kolektivu - techniky na sebepoznání v třídním kolektivu

OBJEDNAT4. Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování


Akreditovaný seminář, č.j.: MSMT-36083/2015-2-861

7. listopadu 2018, 8-16
Lektor: Mgr. Zdeněk Altman
Cena: 1 490 Kč (vč. certifikátu, občerstvení, oběda formou rautu, lístku do tomboly a vstupenky na veletržní část akce)

Náplň semináře:

 • získávání dětí ke spolupráci - neúčinné reakce (výtky, hrozby, příkazy)
 • způsoby odvrácení konfliktů
 • jednání s dětmi, které dávají najevo negativní pocity - empatická reakce
 • dohody a pravidla soužití ve třídě a jejich vytváření s dětmi
 • rizika trestů a co místo nich
 • sociální klima skupiny a třídy
 • přijetí diagnózy a porozumění danému stavu
 • základní způsoby reagování na problémové chování
 • týmová spolupráce
 • pedagogické intervence u dětí s problémovým chováním
 • výcvik sociálních dovedností


OBJEDNAT

5. Zákoník práce a jeho specifika ve školství II.


Akreditovaný seminář, č.j.: MSMT-10145/2016-2-256

7. listopadu 2018, 9-16
Lektor: JUDr. Dagmar Lichovníková
Cena: 1 490 Kč (vč. certifikátu, občerstvení, oběda formou rautu, lístku do tomboly a vstupenky na veletržní část akce)

Náplň semináře:

 • Pracovní doba – rozvržení pracovní doby, změny rozvržené pracovní doby, evidence pracovní doby, pracovní doba pedagogických pracovníků, nepedagogických pracovníků 
 • Cestovní náhrady – vysílání na pracovní cesty, stravné, povinnost krátit stravné, jízdné, používání vlastního motorového vozidla, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
 • Překážky v práci – na straně zaměstnance, na straně zaměstnavatele, překážky v práci v souvislosti s příplatkem za přepočetné hodiny, náhrada platu při překážkách v práci – kdy se náhrada platu poskytuje a kdy nikoliv
 • Zvyšování a prohlubování kvalifikace – rozdíl ve zvyšování kvalifikace a prohlubování kvalifikace, kdy přísluší volno, v jakém rozsahu a náhrada platu, kvalifikační dohoda
 • Dovolená – úprava dovolené, kdo určuje čerpání dovolené, převádění dovolené, kdy je možné proplatit dovolenou
 • Mateřská dovolená – délka mateřské dovolené, výkon práce a mateřská dovolená
 • Rodičovská dovolená – délka mateřské dovolené, výkon práce a čerpání mateřského příspěvku
 • Dotazy, diskuse


OBJEDNAT

6. Zlepšení práce s individualitou dítěte v MŠ


Akreditovaný seminář, č.j.: MSMT-28896/2014-2-715

7. listopadu 2018, 8-16
Lektorka: PhDr. Eva Ondráčková
Cena: 1 490 Kč (vč. certifikátu, občerstvení, oběda formou rautu, lístku do tomboly a vstupenky na veletržní část akce)

Náplň semináře:

Vzdělávací program je zaměřen na modifikaci hudebních činností s ohledem na přítomnost dětí s odlišným mateřským jazykem. Cílem je umožnit dětem s OMJ brzké zapojení do společných aktivit a výrazně podpořit osvojování češtiny jako druhého jazyka.

 • Pedagogické intervence u dětí pohybově neklidných, nesoustředivých, emocionálně nevyrovnaných s projevy vzdoru a agrese.
 • Možnosti využití modifikace chování, monitoringu, posilování a metody pobídek.
 • Praktické náměty pro práci s dětmi individuálně integrovanými se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním.
 • Cvičení hrubé a jemné motoriky, orientace v prostoru, sluchové a zrakové paměti, rozvoje slovní zásoby, slovně-pojmové myšlení a předčíselných matematických představ.
 • Děti s projevy strachu a úzkosti - využití práce s příběhy a relaxační metody.
 • Pedagogické intervence u dětí s mimořádným nadáním.
 • Spolupráce s rodinou, PPP, SPC, OSPOD.OBJEDNAT

7. Principy České Orffovy školy v současné hudební výchově - MŠ


Akreditovaný seminář, č.j.: MŠMT - 455330/2015-1

7. listopadu 2018, 9-16
Lektor: Mgr. Karolína Koňaříková
Cena: 1 000 Kč (vč. certifikátu, výukových materiálů, občerstvení, oběda formou rautu, lístku do tomboly a vstupenky na veletržní část akce)

Náplň semináře:

V mateřské škole se setkáváme s pohybově neklidnými a nesoustředěnými dětmi, impulsivními, emocionálně nevyrovnanými s projevy agresivity, s adaptačními potížemi, úzkostným chováním, které obtížně zvládají sociální situace. Seminář se zaměřuje na zvládání těchto náročných situací u dětí.

 • Aktivizační metody hudebně-výchovných činností, 
 • principy práce v duchu pedagogických idejí Carla Orffa,
 • vokální, instrumentální a poslechové dovednosti,
 • integrace hudební, pohybové a dramatické složky v hudebně-výchovné práci,
 • vyučovací modely a rozšiřující didaktické materiály.


OBJEDNAT

8. Řečový vývoj dítěte v předškolním věku


Akreditovaný seminář, č.j.: MSMT-

8. listopadu 2018, 8-16
Lektor: Mgr. Jitka Palcová
Cena: 1 490 Kč (vč. certifikátu, občerstvení, oběda formou rautu, lístku do tomboly a vstupenky na veletržní část akce)

Náplň semináře:

 • prenatální, perinatální a postnatální rizika z hlediska vývoje řeči
 • rozvoj řeči – novorozenec, batole, broukání, žvatlání, období 1. roku, 2 let, 3 – 4 let, 5 a více let
 • nejčastější logopedické diagnózy v předškolním věku – opožděný vývoj řeči, dyslálie, dysfázie, verbální dyspraxie, mutismus, brebtavost, koktavost
 • školní zralost – oblast zrakové diferenciace, prostorové orientace, matematické představy, fonologické uvědomování, grafomotorika
 • fonematický sluch, sluchová analýza, syntéza, diferenciace
 • kdy zajít ke klinickému logopedovi, PPP, SPC, logopedická cvičení
OBJEDNAT

9. Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě


Akreditovaný seminář, č.j.: MSMT-31412/2016-2-875

8. listopadu 2018, 8-16
Lektor: PhDr. Eva Ondráčková
Cena: 1 490 Kč (vč. certifikátu, občerstvení, oběda formou rautu, lístku do tomboly a vstupenky na veletržní část akce)

Náplň semináře:

 • Vymezení pojmu hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity u dětí
 • Pojem ADHD - příčiny vzníku
 • Diagnostika lékařská a pedagogická
 • Možnosti pomoci v rámci školní legislativy
 • Projevy dítěte ve školním a mimoškolním prostředí
 • Rizika spojená s problémovým chováním dítěte s ADHD
 • Práce s dítětem ve školním prostředí /TOP model, cvičení pozornosti v rámci reedukační péče, vhodné přístupy při řešení rizikových situací, asistent pedagoga a jeho funkce ve vzdělávání a výchově/
 • Práce s rodičem agresivního dítěte, nutnost propojení spolupráce rodič-pedagog-dítě, vhodné výchovné styly.

OBJEDNAT


10. Postup školy při realizaci 2. - 5. stupně podpůrných opatření


Akreditovaný seminář, č.j.: MSMT-12427/2017-1-691

8. listopadu 2018, 8 -16
Lektor: Mgr. Šárka Šantrochová
Cena: 1 490 Kč (vč. certifikátu, občerstvení, oběda formou rautu, lístku do tomboly a vstupenky na veletržní část akce)

Náplň semináře:

 • Úvod – podpůrná opatření ve vzdělávání v kontextu aktuálních legislativních změn (novela ŠZ a související prováděcí vyhlášky).
 • Vymezení pojmu a charakteristika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Vzdělávání dětí a žáků nadaných a mimořádně nadaných.
 • Postup školy při realizaci podpůrných opatření 2. – 5. stupně. Práce asistenta pedagoga.
 • Proces vytváření individuálního plánu v jednotlivých krocích, podmínky vzdělávání podle IVP. Rozbor podkladů nutných k aplikaci IVP ve vzdělávacím procesu. Spolupráce žáka a jeho rodiny, školy a poradenského zařízení. Praktické ukázky, příklady z praxe.
 • Financování podpůrných opatření 2. – 5. stupně, výkaznictví.

OBJEDNAT

11.Principy České Orffovy školy v současné hudební výchově - ZŠ


Akreditovaný seminář, č.j.: MŠMT - 455330/2015-1

8. listopadu 2018, 9-16
Lektorka: Ramona Schulz MAE (Master of Arts Education)
Cena: 1 000 Kč (vč. certifikátu, výukových materiálů, občerstvení, oběda formou rautu, lístku do tomboly a vstupenky na veletržní část akce)

Náplň semináře:

 • Aktivizační metody hudebně-výchovných činností, 
 • principy práce v duchu pedagogických idejí Carla Orffa,
 • vokální, instrumentální a poslechové dovednosti,
 • integrace hudební, pohybové a dramatické složky v hudebně-výchovné práci,
 • vyučovací modely a rozšiřující didaktické materiály.


OBJEDNAT

SEMINÁŘE - ŠABLONY 2018 pro MŠ a ZŠ (mimo veletrh)


Pro více informací nás kontaktujte na 733 424 720.

Téma: MŠ - Rozvoj logiky a matematické pregramotnosti kreativní hrou
Termín: 19. - 20. září 2018, rozsah 16 hodin

Téma: MŠ - Společně - aneb jak na inkluzi v MŠ
Termín: 19. - 20. září 2018, rozsah 16 hodin

Téma: MŠ - Rozvoj čtenářské preagramotnosti kreativní hrou
Termín: 15. - 16. října 2018, rozsah 16 hodin

Téma: MŠ - Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi
Termín: 15. - 17. října 2018, rozsah 24 hodin

Téma: MŠ - Rozvoj logiky a matematické pregramotnosti kreativní hrou
Termín: 27. - 28. listopadu 2018, rozsah 16 hodin

Téma: ZŠ - Čtenářská gramotnost - pochopení textu a jazykové hry
Termín: 27. - 28. listopadu 2018, rozsah 16 hodin

Téma: MŠ - Rozvoj čtenářské preagramotnosti kreativní hrou
Termín: 11. - 12. prosince 2018, rozsah 16 hodin

Téma: ZŠ - Rozvoj logiky a matematické gramotnosti
Termín: 11. - 12. prosince 2018, rozsah 16 hodin

Těšíme se na Vás!

TOMBOLA

V rámci doprovodného programu pro Vás opět připravujeme TOMBOLU. Losovat se bude oba veletržní dny ve 13 hodin, lístek do tomboly získáte zdarma na registraci. Zde je ohlédnutí za třetím ročníkem, kdy vyhrál každý, kdo se účastnil!

Pro vystavovatele

Hlavním cílem veletrhu je prezentace služeb/produktů (viz oborové členění), vytvoření nabídky a získání seriózního zákazníka s možností dlouhodobé spolupráce.

Termín veletrhu

7. listopadu 2018 mezi 8. a 17. hodinou
8. listopadu 2018 mezi 8. a 17. hodinou

Příprava expozic

6. listopadu odpoledne nebo v den akce od 6 hodin.


Místo konání

Hotel Olympik Congress, U Sluncové 14, Praha 8


Možnosti dopravy

MHD: Metro B, Invalidovna. Tramvaje 3, 8, 24


Závazná přihláška

Přihlášku najdete ke stažení ZDE. Vyplněnou přední stranu prosíme zaslat mailem na veletrh@vseproskolyaskolky.cz, originál pak budeme vybírat při registraci na veletrhu.

Rastr

Plán výstavních expozic a seznam vystavovatelů bude k dispozici po uzávěrce přihlášek.


Parkování

Je zajištěno na hlídaném parkovišti za poplatek 200 Kč/den.


Internet

Připojení k internetu je všem vystavovatelům volně k dispozici.


Občerstvení

V době trvání veletrhu je v provozu bar s nápoji a restaurace. Je možné objednat vstupenku na polední raut za 250 Kč/osoba


Ubytování

Hotel Olympik Praha nabízí možnosti zvýhodněného ubytování. (Pro více informací nás, prosím, kontaktujte.)


Možnosti prezentace a ceny

Přihlášku najdete ke stažení ZDE.
Vyplněnou přední stranu prosíme zaslat mailem na veletrh@vseproskolyaskolky.cz,
originál pak budeme vybírat při registraci na veletrhu.

 • 5.000 Kč
  EXPOZICE VE VIP PROSTORU
 • VÝSTAVNÍ EXPOZICE VE VIP ZÓNĚ
  7. listopadu 2018
 • zahrnuje
 • prodejní místo cca 2 x 2 m
  ve VIP zóně
 • pro větší stánek je možné spojit více základních prodejních míst (rastr výstavní plochy zašleme mailem)
 • vybavení 1 x stůl, 1 x židle (nebo dle dohody)
 • přístup k internetu
 • elektrickou přípojku
 • OBJEDNAT
 • 5.000 Kč
  EXPOZICE VE VIP PROSTORU
 • VÝSTAVNÍ EXPOZICE VE VIP ZÓNĚ
  8. listopadu 2018
 • zahrnuje
 • prodejní místo cca 2 x 2 m
  ve VIP zóně
 • pro větší stánek je možné spojit více základních prodejních míst (rastr výstavní plochy zašleme mailem)
 • vybavení 1 x stůl, 1 x židle (nebo dle dohody)
 • přístup k internetu
 • elektrickou přípojku
 • OBJEDNAT

OBOROVÉ ČLENĚNÍ


 1. Učebnice, knihy
 2. Školní potřeby, pomůcky pro ZŠ a SŠ
 3. Hračky, pomůcky pro MŠ
 4. Nábytek
 5. Drogerie, vybavení pro úklid
 6. Gastro, potraviny, vybavení, automaty
 7. Technické vybavení, počítače, tiskárny
 8. Sportovní vybavení, dětská hřiště
 9. Dopravci, ubytovací zařízení pro ŠVP
 10. Volnočasové aktivity
 11. Vzdělávací programy
 12. Energie, plyn, internet
 13. Pro radost a pro ženyFotogalerie

Ohlédnutí za 3. ročníkem akce.

Konference Zdraví a bezpečí. 3. ročník veletrhu nabízí již 5 akreditovaných témat!
Konference Zdraví a bezpečí. 3. ročník veletrhu nabízí již 5 akreditovaných témat!
Konference Zdraví a bezpečí. 3. ročník veletrhu nabízí již 5 akreditovaných témat!
Konference Zdraví a bezpečí. 3. ročník veletrhu nabízí již 5 akreditovaných témat!
Kontakty


Vše pro školy s.r.o.
Matúškova 797/5
149 00 Praha 4

Korespondenční adresa:
Vše pro školy & školky
Pernerova 50
186 00 Praha 8

Tlf: 733 424 720
Email: veletrh@vseproskolyaskolky.cz
IČO: 05765790
DIČ: CZ05765790

Místo konání
Hotel Olympik Congress
U Sluncové 14
Praha 8

Dopravní dostupnost:
metro B, Invalidovna
tramvaje 3, 8, 24